Välkommen till Klimatentreprenad

Klimatentreprenad i Blekinge AB är främst ett ventilationsentreprenadföretag men erbjuder även installationsåtaganden med Kyla Värmepumpar Rör Styr o Regler. Verksamheten omfattar även service, OVK-besiktningar och uppdrag med luftflödesmätningar. Kunder är främst Byggföretag, fastighetsbolag samt offentlig förvaltning. Företaget startades 2005 och idag är vi ca femton medarbetare.

"Ventilation för alla typer av fastigheter med egen konstruktion"

1
Tjänster

 • Ventilations och Kyl/Värmepumpsanläggningar med egen konstruktion.
 • Försäljning av ventilationssakvaror, kanaler, bostadsventilation.
 • Luftflödesmätning, ljudkontroll, OVK-besiktning.
 • Plåtslageri för bygg och ventilation.

2
Kompetenser

 • Plåtslagare och montörer med stor vana av komplexa anläggningar.
 • Ingenjörskunskap inom VVS och Kyla.
 • Tekniker med vana av injusteringsarbeten, funktionskontroll och felsökning.

3
Våra kunder

 • Byggföretag
 • Industri
 • Privatpersoner
 • Offentliga beställare

4
Nyheter

 • Försäljning och installation av Luft/vatten-värmepumpar tog ordentlig fart under hösten 2011.
 • Nyinvestering i markanläggningar, förråd och tillbyggt kontor ger oss förutsättningar att växa i befintliga och nya verksamheter.

Ring oss så berättar vi mer 0455-368782